12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Βιβλίο και Κινηματογράφος

Η εν λόγω εκδήλωση έχει ως στόχο να καταδείξει τη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνική και κινηματογραφική δημιουργία. Σημαντική προσωπικότητα που κινείται και στους δυο χώρους θα αναλάβει τη σχετική παρουσίαση στο κοινό. Συνάμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση βιβλίων τα οποία έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications