12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Προσκλήσεις 2013

Λήψη αρχείων

pdf - 251,73 kbΑνακοίνωση Πρόσληψης (14.09.2013) (pdf - 251,73 kb)
pdf - 244,62 kbΠρόσκληση υποβολής προσφορών για διαμονή (27.08.2013) (pdf - 244,62 kb)
pdf - 171,22 kbΠρόσκληση υποβολής προσφορών για μεταφραστικές υπηρεσίες (27.08.2013) (pdf - 171,22 kb)
pdf - 168,51 kbΠρόσκληση υποβολής προσφορών για οπτικοακουστική καταγραφή (27.08.2013) (pdf - 168,51 kb)
pdf - 246,56 kbΠρόσκληση υποβολής προσφορών για ταχυδρομικές υπηρεσίες (27.08.2013) (pdf - 246,56 kb)
pdf - 171,35 kbΠρόσκληση υποβολής προσφορών για ηχητική κάλυψη (27.08.2013) (pdf - 171,35 kb)
docx - 15,15 kbΑίτηση Πρόσληψης 2013 (docx - 15,15 kb)
pdf - 582,29 kbΑνακοίνωση Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού (06.08.2013) (pdf - 582,29 kb)
pdf - 238,68 kbΠροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 4/2013 (06.08.2013) (pdf - 238,68 kb)
pdf - 238,51 kbΠροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ηχητική Κάλυψη 3/2013 (06.08.2013) (pdf - 238,51 kb)
pdf - 500,38 kbΠαροχή διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη 2/2013 (28.06.2013) (pdf - 500,38 kb)
pdf - 388,09 kbΠαροχή διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη 1/2013 (28.06.2013) (pdf - 388,09 kb)
pdf - 587,3 kbΠερίληψη Διακήρυξης Μετάφρασης, Υποτιτλισμού και Επεξεργασίας Ταινιών 2/2013 (07.06.2013) (pdf - 587,3 kb)
pdf - 576,24 kbΠερίληψη Διακήρυξης Δράσεων Δημοσιότητας 1/2013 (07.06.2013) (pdf - 576,24 kb)


Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications