12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

movile - Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια εκδήλωση αφιερωμένη στον ψηφιακό κινηματογράφο που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που διέπει το Φεστιβάλ εντάξαμε - πρώτοι στην Ελλάδα - στις εκδηλώσεις μας το άκρως πρωτοποριακό και ενδιαφέρον τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων με τον διακριτικό τίτλο "movile".

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε τη σύγκλιση υπηρεσιών φωνής, εικόνας και δεδομένων σε μια συσκευή. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί σήμερα μια εύκολα προσβάσιμη και ιδιαίτερα διαδεδομένη συσκευή ψηφιακής τεχνολογίας.

Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναδείξουν τη δημιουργική τους διάθεση δημιουργώντας τη δική τους ταινία. Ταυτόχρονα, προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με ταινίες που φέρουν τη σφραγίδα της ψηφιακής τεχνολογίας, αφού αποτελούν καθαρά δικό της προϊόν.

Ο νέος ψηφιακός κόσμος που συνεχώς εξελίσσεται κάνει πιο απλή και δημιουργική τη ζωή μας. Μας προκαλεί να τον ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μας παρέχει.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εστιάζει στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας τις οποίες ενσωματώνει στις εκδηλώσεις του. Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων είναι εδώ και μας προτρέπει να γίνουμε δημιουργοί.

Το "movile" είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα ταινιάκια μας.

Ας εμπνευστούμε και ας δημιουργήσουμε!Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications