12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Οι Όροι Συμμετοχής στο 11ο Φεστιβάλ

 

Δείτε τους Όρους Συμμετοχής στο SEEtalents εδώ
Δείτε τους Όρους Συμμετοχής στο movile εδώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Άρθρο 1
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας (στο εξής «Φεστιβάλ») διεξάγεται κάθε χρόνο στη Νάουσα και διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας». Το Φεστιβάλ υιοθετεί τη ψηφιακή τεχνολογία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο να προβάλλουν το έργο τους σ’ ένα υψηλού επιπέδου διαγωνιστικό φεστιβάλ. Σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου στην Ν.Α. Ευρώπη και το μοναδικό με πλήρη ψηφιακή υποδομή και στερεοσκοπικές 3D δυνατότητες. Το 11ο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο διάστημα από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Άρθρο 2
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ:

 • Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής με περισσότερες από μια ταινίες.
 • Η ταινία πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες:
   μυθοπλασία
   πειραματικές (video art, κτλ.)
   κινούμενα σχέδια (animation)
   μυθοπλασία – κινούμενα σχέδια 3D (ταινίες μυθοπλασίας ή κινουμένων σχεδίων σε στερεοσκοπική τρισδιάστατη απεικόνιση)
 • Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών. Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον τρόπο που έχει γυρισθεί η ταινία.
 • Για τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να μας αποστείλετε την ταινία σας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
  α) Ταχυδρομικά σε DVD (PAL) ή 
  β) Σε ψηφιακή μορφή (.mov, .mpeg2/.mpeg4, .wmv) μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε τηνhttp://wetransfer.com). Η ποιότητα της ταινίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη του DVD και το μέγεθος του αρχείου έως 2GB.
  γ) Μέσω της πλατφόρμας movibeta http://en.movibeta.com/ ή festhome https://festhome.com/. Τα έξοδα συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας movibeta επιβαρύνουν τους δημιουργούς.
  Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας σας - εφόσον ανήκει στην κατηγορία μυθοπλασίας - θα πρέπει να μας αποστείλετε μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε data Blu-Ray ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:

1) DCP unencrypted + DVD guide-screener (συστήνεται) 
2) Q.T. Apple Pro Res progressive (1920X1080, 1998X1080 flat, 2048X858 scope) (συστήνεται)
3) Q.T. Apple Pro Res 1920 x 1080 25fps
4) Q.T. uncompressed 1920 x 1080 24fps
5) Mpeg4 HD 1920 x 1080 24fps or 25fps
6) HDCAM (not SR)
Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν πως το frame rate του DCP είναι στα 24fps, οποιοδήποτε άλλο frame rate  ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μικρή απώλεια στην ποιότητα του DCP.          
Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας σας - εφόσον ανήκει στην κατηγορία των κινουμένων σχεδίων ή των πειραματικών - θα πρέπει να μας αποστείλετε μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε data Blu-Ray ή σε data DVD ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:

1) Q.T. Apple Pro Res 1920 x 1080 25fps (highly recommended)
2) Mpeg4 HD 1920 x 1080
3) Mpeg2 HD 1920 x 1080
4) HDCAM (not SR)

 • Η ταινία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ανώτερο σε διάστημα 18 μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Για την 11ηεκδήλωση (2014) επιλέξιμες είναι οι ταινίες που έχουν ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013 και έπειτα.
 • Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25’) λεπτά για τις κατηγορίες της μυθοπλασίας και των κινουμένων σχεδίων.
 • Ειδικά για τις ταινίες που ανήκουν στην κατηγορία Πειραματικές η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10’) λεπτά.
 • Η ταινία θα πρέπει να μας αποσταλεί με αγγλικούς υποτίτλους.

Άρθρο 3
Η επιλογή των προβαλλομένων ταινιών, η σειρά προβολής τους και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.

Άρθρο 4
Για να αιτηθεί κάποιος της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (http://www.niff.gr) ή να συμπληρώσει την αίτηση μέσω της πλατφόρμας “movibeta” ή "festhome". Τονίζεται πως ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ θα πρέπει να λάβει γνώση των παρόντων όρων συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Αφού ο αιτούμενος συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και επιλέξει το πεδίο που αναφέρει πως έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής μπορεί να την υποβάλλει προς εξέταση. Η αίτηση του θα καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τη διαδικασία επιλογής. Προς επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει καταχωρισθεί το σύστημα θα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο αιτών έχει δηλώσει. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά τα ζητούμενα πεδία διότι σε περίπτωση επιλογής της ταινίας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της ταινίας στον έντυπο Κατάλογο του Φεστιβάλ και τα ηλεκτρονικά μέσα.
Το Φεστιβάλ δεσμεύεται πως τα στοιχεία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους.
Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων.

Άρθρο 5
Για τη διαδικασία της επιλογής η ταινία θα πρέπει να αποσταλεί στο Φεστιβάλ μέχρι την 15η Απριλίου 2014 – η ημερομηνία παραλαβής της ταινίας από το Φεστιβάλ μπορεί να είναι μεταγενέστερη - ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής ο οποίος έχει επιλεγεί.
Ειδικότερα, για ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών αυτή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 15η Απριλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόκομμα ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

Για αποστολή μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) η αποστολή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 15η Απριλίου 2014 καταχωρίζοντας ως διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση publications@niff.gr και αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο μηνύματος τον κωδικό αίτησης, τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.
Για την συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας movibeta http://en.movibeta.com/ ή festhome https://festhome.com/ η υποβολή της ταινίας θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 15η Απριλίου 2014. Θεωρείται πως με την υποβολή της ταινίας μέσω movibeta ή festhome δηλώνεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.
Επιπρόσθετα, μαζί με την ταινία πρέπει να αποσταλούν:

- Stills από την ταινία σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)
- Φωτογραφία του δημιουργού και των ηθοποιών που κατέχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)
Προαιρετικά μπορείτε να στείλετε:
-Trailer της ταινίας
-Προωθητικό υλικό
*Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου παρακαλούμε να συμπεριλάβετε CD με το ζητούμενο υλικό. Για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα στο publications@niff.gr  αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό αίτησης, τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη. Για αποστολή μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε τηνhttp://wetransfer.com) θα πρέπει τα αποστελλόμενα αρχεία να αναφέρουν τον κωδικό αίτησης, τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.
Τα έξοδα αποστολής εφόσον επιλεγεί η αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιβαρύνουν τους δημιουργούς.
Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση που η ταινία σας – εφόσον ανήκει στην κατηγορία της μυθοπλασίας - επιλεγεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ και για λόγους διασφάλισης της υψηλής ποιότητας προβολής των συμμετεχουσών ταινιών θα πρέπει να μας αποστείλετε υποχρεωτικά μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε data Blu-Ray ή σε data DVD ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:
1) DCP unencrypted + DVD guide-screener (συστήνεται) 
2) Q.T. Apple Pro Res progressive (1920X1080, 1998X1080 flat, 2048X858 scope) (συστήνεται)
3) Q.T. Apple Pro Res 1920 x 1080 25fps
4) Q.T. uncompressed 1920 x 1080 24fps
5) Mpeg4 HD 1920 x 1080 24fps or 25fps
6) HDCAM (not SR)
Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν πως το frame rate του DCP είναι στα 24fps, οποιοδήποτε άλλο frame rate  ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μικρή απώλεια στην ποιότητα του DCP. 

Το Φεστιβάλ διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ψηφιακού κινηματογράφου και μπορεί να προβάλλει τις ταινίες σε ανάλυση 2Κ (2048Χ1080) και HD (1920X1080). Επίσης, οι δημιουργοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν πως ο ήχος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον stereo (full mix two channels, left-right). 
Σε περίπτωση που η ταινία σας – εφόσον ανήκει στην κατηγορία των κινουμένων σχεδίων ή των πειραματικών - επιλεγεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ και για λόγους διασφάλισης της υψηλής ποιότητας προβολής των συμμετεχουσών ταινιών θα πρέπει να μας αποστείλετε υποχρεωτικά μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε data Blu-Ray ή σε data DVD ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:
1) Q.T. Apple Pro Res 1920 x 1080 25fps (highly recommended)
2) Mpeg4 HD 1920 x 1080
3) Mpeg2 HD 1920 x 1080
4) HDCAM (not SR)

Το Φεστιβάλ διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ψηφιακού κινηματογράφου και μπορεί να προβάλλει τις ταινίες σε ανάλυση HD (1920X1080). Επίσης, οι δημιουργοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν πως ο ήχος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον stereo (full mix two channels, left-right). 
Οι ταινίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην παρακάτω διεύθυνση και μέχρι την προθεσμία για την οποία θα έχετε ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

Για αποστολή μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) η αποστολή θα πρέπει να γίνει καταχωρίζοντας ως διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση publications@niff.gr και αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο μηνύματος τον κωδικό αίτησης, τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.

Το υλικό το οποίο θα αποσταλεί στο Φεστιβάλ για την προβολή της ταινίας θα σας επιστραφεί με έξοδα του Φεστιβάλ μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης (εφόσον πρόκειται για σκληρό δίσκο, USB Flash Drive,HDCAM).

Άρθρο 7
Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό Διευθυντή επιλέγουν τις κριτικές επιτροπές. Οι κριτικές επιτροπές αποτελούνται από εγνωσμένης αξίας προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ δύναται να συμμετέχει σε κάποια ή όλες τις κριτικές επιτροπές. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Στο πλαίσιο των καινοτομιών του Φεστιβάλ συστήνεται και μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από νέους της πόλης και απονέμει το βραβείο «Νάουσα».

Άρθρο 8
Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Φεστιβάλ απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:

Α’ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Β’ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Γ’ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας 3D
(συμμετέχουν όλες οι στερεοσκοπικές 3D ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 3D
(συμμετέχουν όλες οι στερεοσκοπικές 3D ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Μιχάλης Κακογιάννης»
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερης Ερμηνείας «Αλέξης Δαμιανός»
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερης Φωτογραφίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερου Μοντάζ
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερου Σεναρίου
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερης Μουσικής
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες με πρωτότυπη μουσική)

Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασία)

Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι πειραματικές ταινίες)

Βραβείο Κοινού Πειραματικών ταινιών
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας πειραματικές)

Καλύτερο Κινούμενο Σχέδιο
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Κοινού Κινουμένου Σχεδίου
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο «Νάουσα»
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες)
Η οποιαδήποτε διάκριση περιέρχεται στον αντίστοιχο συντελεστή της ταινίας. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση βράβευσης της ταινίας, το Φεστιβάλ  θα επιθυμούσε να αναγράφεται στους τίτλους αρχής το είδος και το έτος της διάκρισης.

Άρθρο 9
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας συμμετέχουσας στο Φεστιβάλ στον Νομό Ημαθίας πριν από την επίσημη προβολή της στο Φεστιβάλ.

Άρθρο 10
Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Φεστιβάλ κατά τη διαδικασία μεταφοράς και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που του έχει αποσταλεί για τη διαδικασία επιλογής. Υλικό που έχει αποσταλεί για την προβολή των ταινιών που έχουν επιλεγεί θα επιστρέφεται στον αποστολέα με έξοδα του Φεστιβάλ.

Άρθρο 11
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, μέρους των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Φεστιβάλ και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 12
Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από οποιονδήποτε στους χώρους των προβολών χωρίς την προηγούμενη άδεια της διοργανώτριας εταιρείας.

Άρθρο 13
Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν για επικοινωνιακούς σκοπούς. Συμμετέχοντες δημιουργοί που θα εμφανιστούν σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από τη διοργανώτρια εταιρεία.

Άρθρο 14
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις στους χορηγούς επικοινωνίας και θα φωτογραφηθούν, εάν αυτό τους ζητηθεί.

Άρθρο 15
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Φεστιβάλ για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 16
Σε περίπτωση διαμάχης - νοηματικής διαφοράς, επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 17
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής ή η συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας “movibeta”  ή "festhome" συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications