12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Η Κριτική Επιτροπή του movile

Η Κριτική Επιτροπή του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων θα ανακοινωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013.Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications