12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Οι Όροι Συμμετοχής στο SEE Talents

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
“DV SEE – DIGITAL VIEW SOUTHEAST EUROPE” 

Άρθρο 1
Το Τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τον διακριτικό τίτλο “DV SEE - Digital View Southeast Europe” (στο εξής “DV SEE”) διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας», στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας (στο εξής «Φεστιβάλ»). Το Φεστιβάλ υιοθετεί τη ψηφιακή τεχνολογία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο να προβάλλουν το έργο τους σ’ ένα υψηλού επιπέδου διαγωνιστικό φεστιβάλ. Σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου στην Ν.Α. Ευρώπη και το μοναδικό με πλήρη ψηφιακή υποδομή και 3D δυνατότητες.
Το “DV SEE” πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νάουσα, παράλληλα με το Φεστιβάλ. Το 10ο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο διάστημα από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Άρθρο 2
Συμμετοχή στο DV SEE:

 • Συμμετοχή δύνανται να υποβάλλουν σπουδαστές σχολών Καλών Τεχνών, κινηματογράφου, γραφιστικής, φωτογραφίας και κάθε παρεμφερούς τμήματος με την κινηματογραφική δραστηριότητα, καθώς και οι παρακολουθούντες σχετικά σεμινάρια. Επίσης, νέοι ηλικίας μέχρι 30 ετών που ασχολούνται ερασιτεχνικά με την κινηματογραφική δημιουργία.
   
 • Οι σπουδαστές θα πρέπει να φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή που εδρεύει σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημιουργοί από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λεττονία, ΠΓΔΜ, Ουγγαρία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία και Ουκρανία. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σπουδαστές που κατάγονται από μια από τις ανωτέρω χώρες αλλά φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν εδρεύει σε αυτές.
   
 • Η ταινία πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες:
  -μυθοπλασία
  -πειραματικές (video art, κτλ.)
  -κινούμενα σχέδια (animation)
  -μυθοπλασία – κινούμενα σχέδια 3D (ταινίες μυθοπλασίας ή κινουμένων σχεδίων σε τρισδιάστατη απεικόνιση)
 • Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών. Η ταινία κατά προτίμηση θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί κυρίως με τη χρήση ψηφιακών μέσων.
 • Για τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να μας αποστείλετε την ταινία σας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
  α) Ταχυδρομικά σε DVD (PAL) ή
  β) Σε ψηφιακή μορφή (.mov, .mpeg2/.mpeg4, .wmv) μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com). Η ποιότητα της ταινίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη του DVD και το μέγεθος του αρχείου έως 2GB.

Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας σας θα πρέπει να μας αποστείλετε μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή data blu-ray ή data DVD ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:
1) Q.T. Apple Pro Res  1920 x 1080 25fps (highly recommended)
2) Mpeg4 HD 1920 x 1080
3) Mpeg2 HD 1920 x 1080
4) HDCAM (not SR)

 •  Η ταινία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ανώτερο σε διάστημα 18 μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Για την 10η εκδήλωση (2013) επιλέξιμες είναι οι ταινίες που έχουν ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2012 και έπειτα.
   
 • Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι  (25’) λεπτά για τις ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένων σχεδίων και τα δέκα (10’) λεπτά για τις πειραματικές.
 • Η ταινία θα πρέπει να μας αποσταλεί με αγγλικούς υποτίτλους.

Άρθρο 3
Η σειρά προβολής των επιλεγμένων ταινιών και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.

Άρθρο 4
Για να αιτηθεί κάποιος της συμμετοχής του στο DV SEE θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (http://www.niff.gr) . Τονίζεται πως ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στο DV SEE θα πρέπει να λάβει γνώση των παρόντων όρων συμμετοχής που επίσης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Αφού ο αιτούμενος συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και επιλέξει το πεδίο που αναφέρει πως έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής μπορεί να την υποβάλλει προς εξέταση. Η αίτηση του θα καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθεί επικουρικά για τη διαδικασία επιλογής. Προς επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει καταχωρισθεί το σύστημα θα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο αιτών έχει δηλώσει. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά τα ζητούμενα πεδία διότι σε περίπτωση επιλογής της ταινίας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της ταινίας στον έντυπο Κατάλογο του Φεστιβάλ και τα ηλεκτρονικά μέσα.
Το Φεστιβάλ δεσμεύεται πως τα στοιχεία της αίτησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους.
Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων.

Άρθρο 5
Για τη διαδικασία της επιλογής η ταινία θα πρέπει να αποσταλεί στο Φεστιβάλ μέχρι την 5η Απριλίου 2013 – η ημερομηνία παραλαβής της ταινίας από το Φεστιβάλ μπορεί να είναι μεταγενέστερη - ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής ο οποίος έχει επιλεγεί.
Ειδικότερα, για ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών αυτή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 5η Απριλίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόκομμα ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
DV SEE
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».
Για αποστολή μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) η αποστολή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 5η Απριλίου 2013 καταχωρίζοντας ως διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση publications@niff.gr και αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο μηνύματος τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.

Επιπρόσθετα, μαζί με την ταινία πρέπει να αποσταλούν:
- Stills από την ταινία σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)
- Φωτογραφία του δημιουργού και των ηθοποιών που κατέχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ανάλυση 300dpi (σε ηλεκτρονική μορφή*)

Προαιρετικά μπορείτε να στείλετε:
- Trailer της ταινίας
- Προωθητικό υλικό
*Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου παρακαλούμε να συμπεριλάβετε CD με το ζητούμενο υλικό. Για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα στο publications@niff.gr  αναφέροντας στο θέμα τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη. Για αποστολή μέσω μιας υπηρεσίας δωρεάν μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) θα πρέπει τα αποστελλόμενα αρχεία να αναφέρουν τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.
Τα έξοδα αποστολής εφόσον επιλεγεί η αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιβαρύνουν τους δημιουργούς.
Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση που η ταινία σας επιλεγεί να συμμετάσχει στο DV SEE και για λόγους διασφάλισης της υψηλής ποιότητας προβολής των συμμετεχουσών ταινιών θα πρέπει να μας αποστείλετε υποχρεωτικά μια κόπια προβολής σε σκληρό δίσκο ή σε data Blu-Ray ή σε data DVD ή σε USB flash memory stick ή σε HDCAM ή με αποστολή μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία:
1) Q.T. Apple Pro Res  1920 x 1080 25fps (highly recommended)
2) Mpeg4 HD 1920 x 1080
3) Mpeg2 HD 1920 x 1080
4) HDCAM (not SR)
Το Φεστιβάλ διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ψηφιακού κινηματογράφου και μπορεί να προβάλλει τις ταινίες σε ανάλυση HD (1920X1080). Επίσης, οι δημιουργοί θα πρέπει να λάβουν υπόψιν πως ο ήχος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον stereo (full mix two channels, left-right).
Οι ταινίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην παρακάτω διεύθυνση και μέχρι την προθεσμία για την οποία θα έχετε ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
DV SEE
Κατσουλάκη 1
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».
Για αποστολή μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς αρχείων (ενδεικτικά αναφέρουμε την http://wetransfer.com) η αποστολή θα πρέπει να γίνει καταχωρίζοντας ως διεύθυνση παραλήπτη την ηλεκτρονική διεύθυνση publications@niff.gr και αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο μηνύματος τον τίτλο της ταινίας και το όνομα του σκηνοθέτη.
Το υλικό το οποίο θα αποσταλεί στο Φεστιβάλ για την προβολή της ταινίας θα σας επιστραφεί με έξοδα του Φεστιβάλ μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Άρθρο 7
Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει την κριτική επιτροπή του DV SEE. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εγνωσμένης αξίας προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 8
Η ταινία πρέπει να είναι δημιουργία του σπουδαστή ή των σπουδαστών. Επιτρέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες, οπότε, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στο συνοδευτικό υλικό της ταινίας.

Άρθρο 9
Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού χαρακτήρα του DV SEE απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:

Βραβείο Α’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Β’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Γ’ Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής 3D Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι 3D ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας μυθοπλασίας)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής 3D Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων
(συμμετέχουν όλες οι 3D ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι ταινίες της κατηγορίας κινουμένων σχεδίων)

Βραβείο Καλύτερης Νεανικής και Σπουδαστικής Πειραματικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι πειραματικές ταινίες)

Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι πειραματικές ταινίες)
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Σε περίπτωση βράβευσης της ταινίας, το Φεστιβάλ θα επιθυμούσε να αναγράφεται μπροστά από τους τίτλους αρχής το είδος και το έτος της διάκρισης.

Άρθρο 10
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας συμμετέχουσας στο Φεστιβάλ στον Νομό Ημαθίας πριν από την επίσημη προβολή της στο DV SEE. 

Άρθρο 11
Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Φεστιβάλ κατά τη διαδικασία μεταφοράς και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που του έχει αποσταλεί για τη διαδικασία επιλογής. Υλικό που έχει αποσταλεί για την προβολή των ταινιών που έχουν επιλεγεί θα επιστρέφεται στον αποστολέα με έξοδα του Φεστιβάλ (εφόσον πρόκειται για σκληρό δίσκο, USB Flash Drive, HDCAM).

Άρθρο 12
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, μέρους των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Φεστιβάλ και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 13
Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από οποιονδήποτε τρίτο στους χώρους των προβολών. Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν. Συμμετέχοντες δημιουργοί που θα εμφανιστούν σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από τη διοργανώτρια εταιρία. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις στους χορηγούς επικοινωνίας και θα φωτογραφηθούν, εάν αυτό τους ζητηθεί.

Άρθρο 14
To Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του “DV SEE” για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 15
Σε περίπτωση διαμάχης / νοηματικής διαφοράς,  επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 16
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications