12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Τα βραβεία του Movile

Στα πλαίσια του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Τμήματος Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων απονεμήθηκε το κάτωθι βραβείο:

HYPOXIA
Vedran Blagojevic, Vanja Marinkovic | Bosnia and Herzegovina



Menu
12th NIFF





Movibeta

FestHome












Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications