12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Η κρτιτική επιτροπή - Digital view

Η κριτική επιτροπή των Σπουδαστικών και Νεανικών Ταινιών απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Nikolay Moutaftchiev, σκηνοθέτης / ηθοποιός
Μέλη: Στεφανί Καπετανίδη, ηθοποιός
Δημοσθένης Ξιφιλίνος, κριτικός κινηματογράφουMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications