12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Κριτική Επιτροπή Μυθοπλασίας

Η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Ιεροκλής Μιχαϊλίδης, ηθοποιός,
Μέλη:  Γρηγόρης Καραντινάκης, σκηνοθέτης
Ayat Najafi, σκηνοθέτης 
James Mimikos, παραγωγός
Βίκυ Μαραγκάκη, ηθοποιόςMenu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications