12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Κριτική Επιτροπή Κινουμένων Σχεδίων

Η κριτική επιτροπή των ταινιών κινουμένων σχεδίων απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Ζήνα Παπαδοπούλου, animator
Μέλη: Steve Woods, animator
Στέφανος Ποταμίδης, γραφίστας

 Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications