12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Όροι Συμμετοχής - Digital View

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
DIGITAL VIEW

Άρθρο 1
 Το Τμήμα Σπουδαστικών και Νεανικών Ταινιών διοργανώνεται από την Αστική Εταιρεία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Φιλμ και Βίντεο Μικρού Μήκους Νάουσας. Το Τμήμα Σπουδαστικών Ταινιών πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νάουσα, παράλληλα με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Φιλμ και Βίντεο Μικρού Μήκους Νάουσας. Για το 2009 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 7 έως 10 Μαΐου.

Άρθρο 2
 Συμμετοχή στο Φεστιβάλ:
o Κάθε σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών, τμήματος κινηματογράφου, γραφιστικής, φωτογραφίας, δημόσιας η ιδιωτικής σχολής που εδρεύει στην Ελλάδα, καθώς και οι παρακολουθούντες σχετικά σεμινάρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
o Η ταινία πρέπει να ανήκει στην κατηγορία της μυθοπλασίας, των κινουμένων σχεδίων ή την πειραματική.
o Το διαπραγματευόμενο θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο στην κρίση και έμπνευση των δημιουργών.
o Τα γυρίσματα της ταινίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με ψηφιακή κάμερα και η τελική κόπια της ταινίας θα πρέπει να αποσταλεί στο  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας σε μορφή miniDV ή DVD.
o Η ταινία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ανώτερο σε διάστημα 24 μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
o Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι  (20’) λεπτά για τις ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένων σχεδίων και τα δέκα (10’) λεπτά για τις πειραματικές.

Άρθρο 3
 Η σειρά προβολής των επιλεγμένων ταινιών και το πρόγραμμα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τη χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των ταινιών κατά είδος και με δική της ευθύνη καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.

Άρθρο 4
 Για να αιτηθεί κάποιος σπουδαστής της συμμετοχής του στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Αφού ο αιτούμενος συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, θα πρέπει να την εκτυπώσει, να την υπογράψει και να τη στείλει μαζί με την ταινία μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Digital View - Τμήμα Σπουδαστικών Ταινιών
Ζαφειράκη 48
Νάουσα 59200

Με την ένδειξη: «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

Σημειώνεται ότι για να εξετασθεί η αίτηση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων και η υπογραφή της αίτησης.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλούν:
- Η ταινία στην πρωτότυπη μορφή της (DVD ή VHS για τη διαδικασία επιλογής)
- Stills από την ταινία (σε ηλεκτρονική μορφή*)
- Φωτογραφία του δημιουργού (σε ηλεκτρονική μορφή)
- Προωθητικό υλικό της ταινίας (προαιρετικά)
*Δισκέτα ή CD

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους δημιουργούς.

Από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, για κανέναν λόγο δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να τις αποσύρει.

Άρθρο 5
 Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εγνωσμένης αξίας προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 6
 Η ταινία πρέπει να είναι δημιουργία αποκλειστικά του σπουδαστή ή των σπουδαστών. Απαγορεύεται η συμμετοχή επαγγελματιών του χώρου στην υλοποίηση της ταινίας. Επιτρέπεται μόνον η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελματίες, οπότε, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στο συνοδευτικό υλικό της ταινίας.

Άρθρο 7
 Στα πλαίσια του διαγωνιστικού χαρακτήρα του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών απονέμονται τα κάτωθι βραβεία:
Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι σπουδαστικές ταινίες)
Βραβείο Β’ Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας
(συμμετέχουν όλες οι σπουδαστικές ταινίες)
Βραβείο Κοινού
(συμμετέχουν όλες οι σπουδαστικές ταινίες)

 Άρθρο 8
 Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των κατηγοριών των βραβείων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 Σε περίπτωση βράβευσης της ταινίας στο Φεστιβάλ, το  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας θα επιθυμούσε να αναγράφεται μπροστά από τους τίτλους αρχής το είδος και το έτος της διάκρισης.

Άρθρο 9
 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας συμμετέχουσας στο φεστιβάλ εκ μέρους των δημιουργών στην πόλη της Νάουσας πριν από την επίσημη προβολή της στο Τμήμα Σπουδαστικών Ταινιών.
 
Άρθρο 10
 Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει αποσταλεί.

Άρθρο 11
 Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, μέρους των ταινιών που έχουν αποσταλεί οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών και σε καμμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 12
 Την οπτικοακουστική κάλυψη και καταγραφή του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών, καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων, αναλαμβάνουν οι χορηγοί επικοινωνίας. Συνεπώς, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από οποιονδήποτε τρίτο στους χώρους των εκδηλώσεων.
 Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν. Μέλη του κοινού καθώς και συμμετέχοντες δημιουργοί που θα εμφανιστούν σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από τη διοργανώτρια εταιρία. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις στους χορηγούς επικοινωνίας και θα φωτογραφηθούν, εάν αυτό τους ζητηθεί.

Άρθρο 13
 Η εταιρία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Τμήματος Σπουδαστικών Ταινιών για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 14
 Σε περίπτωση διαμάχης / νοηματικής διαφοράς,  επικρατεί το ελληνικό κείμενο των όρων συμμετοχής.

Άρθρο 15
 Η αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

 Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications