12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Κριτική Επιτροπή Digital View

Η κριτική επιτροπή των Σπουδαστικών και Νεανικών Ταινιών απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Θανάσης Τότσικας, σκηνοθέτης,
Μέλη: Στεφανί Καπετανίδη, ηθοποιός
Γιώργος Μελιδώνης, κριτικός κινηματογράφου


Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications