12ο Φεστιβάλ 21-25 Οκτωβρίου 2015
Add your e-mail to our mailing list

Οι Κριτικές Επιτροπές του Φεστιβάλ

Την κριτική επιτροπή του 1ου Φεστιβάλ αποτελέσαν οι:
Γιάννης Λάμπρου, Σκηνοθέτης - Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών
Αιμίλιος Αδαμόπουλος, κινηματογραφιστής
Μάκης Εξαρχόπουλος, δημοσιογραφικός ερευνητής
Θεοπίστη Κεφαλά, Εκπρόσωπος του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας
Σπύρος Βλάχος, Εκπρόσωπος της Αστικής Εταιρίας Τέχνης & Πολιτισμού ΑΡΤΙΟΝ


Menu
12th NIFF

Movibeta

FestHome
Με τη στήριξη

       

Με τη συνεργασία

           

Χορηγός βραβείου κοινού

   

Χορηγοί

               
               

Χορηγοί επικοινωνίας

           
designed by Colibri TORUS internet applications